06 21 2000 310

Az ugróasztal (trambulin) helyes használata

Az ugróasztal (trambulin) használata előtt figyelmesen olvassa el ezeket a használati útmutatásokat. Mint minden szabadidősportnál, a sporteszköz használója balesetet szenvedhet. A baleset kockázat csökkentése érdekében biztosítsa a következő biztonsági útmutatások és tanácsok betartását.


• Az ugróasztal (trambulin) célszerűtlen vagy rendeltetésével ellentétes használata veszélyes, és súlyos baleset forrása lehet.
• Az ugróasztalok (trambulinok) olyan dobóeszközök, amelyek a használóját szokatlan magasságba lökik, és számos váratlan ficamodást okozhatnak.
• Használat előtt mindig ellenőrizze az ugróasztal (trambulin) ponyvájának sértetlenségét, illetve az egyes alkatrészek rögzítettségét és meglétét.
• Ez a használati útmutató utalásokat tartalmaz a termék szakszerű összeszereléséhez, gondozásához, és karbantartásához, valamint úmutatásokat ad a helyes ugrástechnikához. Ezeket minden használó és felügyeletet gyakolró személy olvassa el és legyen velük tisztában. Az ugróasztal (trambulin) minden használójának tudatában kell lennie az ugróasztal (trambulin)on végzett ugrások végrahajtási módját illető saját
határaival.

Figyelem! Az ugróasztalon (trambulin) egyidejűleg egynél több személy nem tartózkodhat. Több ugró jelenléte fokozza a baleseti kockázatot, például a fej-, nyaktájéki, láb és gerincoszlop sérülések lehetőségét.

Ne ugorjon szaltót, flippet, mert azzal megnő a fej- és tarkósérülések kockázata. A fejre vagy tarkóra való érkezésnél súlyos sérülés, de még halálos baleset is keletkezhet.
A tréning megkezdése előtt kérjen előzetes orvosi alkalmassági vizsgálatot!!

 

 

A trambulin helyes használata

Először fejlessze ki az ugróasztal (trambulin)hoz és annak dobóerejéhez szükséges érzékét. Ilyenkor koncentráljon az alapvető testtartásra és minden alapugrásra, és azokat mindaddig gyakorolja, míg azokat figyelemmel kísérve könnyen végre tudja hajtani. Egy ugrás befejezéséhez hajtsa be a térdeit mielőtt az ugróasztal (trambulin) ugróponyváját érintené. Ezt a technikát az ugrásokkal együtt tanulja meg. Ezt a megszakítás technikát mindig olyankor alkalmazza, amikor elveszítette egyensúlyát, vagy az ugrás feletti ellenőrzést.

Először mindig a legegyszerűbb ugrást tanulja meg és azt uralja teljesen és hibátlanul mielőtt egy nehezebb, haladó ugrás tanulásába kezdene. Akkor tanult meg egy ugrást, amikor egy adott pontról elugorva, ugyanarra a pontra képes visszaérkezni. Ha a következő ugrást az előző begyakorlás nélkül kísérli meg, balesletveszélynek teszi ki magát.

Ne tartsanak túl sokáig az ugróasztal (trambulin)on végzett ugrások, mert a kifáradás fokozza a balesetveszélyt.
Egyidejűleg egynél több személy soha nem ugorálhat az ugróasztalon (trambulinon) (lásd a figyelmeztetö feliratokat)
Az ugró viselejen polót, t-shirt-öt, rövid nadrágot, tréningruhát illetve vastag zoknit vagy legyen mezítláb. Kezdetben azonban legyen mindig hosszúujjú felső részben és hosszú nadrágban, hogy védekezzék a horzsolás és karcolódás ellen mindaddig, míg el nem sajátítja a megfelelő leérkezési helyzetet és -formát. Ne viseljen keméyntalpú cipőt az ugróasztal (trambulin)on, mert túlságosan növelné az ugróponyva anyagának elhasználódását.

A sérülések megelőzésére mindig helyesen szálljon fel- és le. A megfelelő felszálláshoz tartsa kezeivel a keretet és így szálljon fel a rugókon át az ugrófelületre, vagy így gördüljön arról le. Ne feledkezzék meg róla, hogy fel- és leszálláskor tartsa erősen a keretet. Ne szálljon fel az ugróponyvára a kereten , és ne fogódzkodjék benne. A helyes leszálláshoz húzódjék az ugróasztal (trambulin) oldalára, tartsa kezével a keretet, és így szálljon le az ugróponyváról a talajra. A kisebb gyermekeknak a fel- és leszállásnál segítsenek.

Ne ugorjanak fel könnyelműen az ugróasztalra, mert megnő a baleset lehetősége. A biztonság és az élvezet kulcsa az ugróasztal (trambulin)nál az egyes ugrások felletti uralom. Ne próbálkozzék meg másik személy ugrómagasságának túlszárnyalásával. Az trambulint gyakorlatvezető jelenléte nélkül ne használja.

Balesetveszélyek fel- és leszállás:
Legyen óvatos a fel- és leszállásnál. NE SZÁLLJON FEL az ugróasztalra (trambulinra) úgy, hogy fogja a keretvédelmet, a rugón állva vagy más tárgyról (pl.másik felületről, tetőről, létráról stb., az ugróasztalra (trambulinra) ugorva. Az ilyen próbálkozással fokozza a baleset lehetőségét.

NE SZÁLLJON LE az ugróasztalról a talajra leugorva akkor sem, ha a talaj alkalmas lenne. Ha kisgyermekek az trambulinon játszanak, szükségük lehet a fel- és leszállásnál segítségre.

Alkohol és kábító hatású szer fogyasztása:
Ne fogysasszon semmiféle alkoholt és kábító hatású szert az ugróasztal (trambulin) használatakor. Az fokozza a baleset lehetőségét.

Baleset keletkezhet az trambulinról való leugrásnál,amikor az ugrás felett elveszíti uralmát, más ugróval összeütközik, vagy a rugókra érkezik.

Ütközés a rugókra vagy a keretre:
Amikor játszik az trambulinon , MARADJON az ugróponyva közepén. Ebben az esetben csökken a rugók-, vagy a keret által okozott baleset veszélye.

Az uralom elvesztése:
NE próbálkozzék nehéz manőverrel mindaddig, míg el nem sajátította az alapugrásokat, vagy amíg csak tanulja az ugróasztal (trambulin)on végzett ugrásokat. Ha nem követi ezt a tanácsot, fokozza balesetének lehetőségét. Ilyenkor a keretre, a rugókra vagy teljesen az ugróasztalon kívülre érkezhet. Az jellemzi az ellenőrzött ugrást, hogy az ugró ugyanarra a pontra érkezik, amelyikről elugrott. Ha elveszítette az uralmat az ugróaztalon végzett urgás közben, leérkezésnél hajtsa be erősen a térdeit.


Ettől visszanyeri az ugrás feletti ellenőrzést, és az ugrást leállíthatja.

Szaltók, flipek:
Ne hajtson végre SEMMIFÉLE szaltót (előre vagy hátraszalltó) az ugróasztalon. Ha eközben hibát követ el, fejére vagy tarkójára zuhanhat. Ilyen esetben megnő annak a kockázata, hogy eltörik a nyakcsigolyája vagy gerincoszlopa, ami súlyos, esetleg halálos baleset forrása lehet.

Biztonságos környezet:
Az ugróasztalt NE HASZNÁLJA olyankor, amikor állatok, másik ember vagy valamilyen tárgy található az ugróasztal (trambulin) közelében, mert ekkor megnő a baleset lehetősége. NE TARTSON kezében valamilyen tárgyat és NE TEGYEN semmilyen tárgyat az trambulinra, miközben azt valaki használja. Ha az ugróasztal (trambulin) felett fa, faág vagy más tárgy található megnő a baleset lehetősége.

Az ugróasztal (trambulin) hiányos karbantartása:
Egy rossz állapotban lévő ugróasztal (trambulin) növeli a balesetveszélyt. Minden használat előtt ellenőrizze az trambulint, hogy nincs-e rajta elhajlott acélcső, kopott ponyva, laza vagy töröttt rugó, és
ellenőrizze az egész ugróasztal (trambulin) stabilitását. Amennyiben trambulinja valamelyik tartozéka sérült, mint pl. rugótakaró vagy a biztonsági védőháló kérem a biztonság érdekében cserélje újra: